zaterdag 9 maart 2013

Vrouwen onder vuur op Internationale Vrouwendag

In mijn vorige weblog berichtte ik over de turbulente gebeurtenissen rond de burgemeester van Monrovia, Mary Broh, en de superintendent van Montserrado, Grace Kpaan. Beiden waren op bevel van het Huis van Afgevaardigden gearresteerd, omdat ze het onderzoek van het Huis dwarsboomden inzake vermeende verduistering van overheidsgelden door Kpaan. Na een dag werden ze op instigatie van een derde vrouw, de president van Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, weer vrijgelaten. Volgende week dient de zaak voor het hooggerechtshof.
Deze week kreeg de kwestie een waardig vervolg. Beide dames dienden, in de week van de Internationale Vrouwendag, hun ontslag in. Uiteraard was alles van te voren door de drie vrouwen besproken wat de beste uitweg was uit deze penibele situatie. De president heeft er geen belang bij het parlement dwars te zitten. Haar relatie met het Huis is toch al niet al te best. In juni heeft ze de Honorables weer nodig om de staatsbegroting goedgekeurd te krijgen. Tegelijkertijd kan ze beide door haar benoemde vrouwen niet als een baksteen laten vallen. Wel maakte ze een subtiel onderscheid. In een reactie op het ontslag van Kpaan bedankte ze haar voor de bewezen diensten en wenste haar veel succes met haar toekomstige inspanningen. 

(Foto: FrontPage Africa)
Het ontslag van Broh, de burgemeester van Monrovia, beroerde haar meer. Zij roemde haar dynamiek, integriteit en toewijding. Volgens de president laat ze onuitwisbare sporen in de hoofdstad na met haar uitzonderlijke optredens, zoals het opleuken van het centrum (door het slopen van krotten en het wegjagen van straathandelaren, LP) en het ommuren van een begraafplaats. Om haar de volgende dag te benoemen tot directeur van het ‘Project Implementation Unit of the Omega Village Project’. Vraag me niet wat dat is, maar ongetwijfeld zal Broh zich ook hier laten kennen als een olifant die door de porseleinkast wandelt, wat overigens niet altijd een negatieve eigenschap is.
Een dag na het aanvaarde ontslag kwam een vierde vrouw in de publiciteit  De ambassadeur van de VS, Deborah Malac, betitelde in een verklaring het ontslag van Broh als 'ongelukkig'. Zij noemde Broh een onvermoeibare ‘agent of change’ en benadrukte dat een levendig debat een belangrijke rol speelt in een effectieve democratie en verschillen van inzicht overbrugd moeten worden door verantwoord overleg.

Tegen het zere been

Het hoeft geen betoog dat de verklaring van de Amerikaanse ambassadeur tegen het zere been was van het Huis. Vooral, omdat ze een punt had. De reactie van het Huis om beiden dertig (!) dagen gevangen te willen zetten, was wel een heel vrije interpretatie van het grondwetsartikel dat het parlement passende maatregelen mag nemen als het in de uitvoering van zijn taak wordt tegengewerkt. De voorzitter van het Huis was ‘teleurgesteld’ over de verklaring van de ambassadeur. Anderen reageerden minder omfloerst, zoals het militante kamerlid Acarous Gray, die een tijd geleden in een guerillacostuum op een persconferentie verscheen om zijn argumenten kracht bij te zetten. Hij beweerde dat het onacceptabel is een individu te steunen in een land dat nog steeds bezig is zijn instituties en infrastructuur weer op te bouwen. 

Parlementariër Acarous Gray tijdens een persconferentie
Een ander kamerlid, Tingban, vond de reactie van de ambassadeur indruisen tegen de positie van de VS in de wereld: een kampioen van democratie en tolerantie. Een derde kamerlid, zoals geciteerd in de Daily Observer, voorzitter van de Buitenlandse Zaken commissie Fahnbulleh, meende dat de ambassadeur op persoonlijke titel had gesproken en niet namens de Amerikaanse regering. Volgende week debatteert het Huis over deze kwestie, het is de vraag of betere argumenten dan de hiervoor genoemde over tafel zullen gaan.

‘Slept with or loved’

Maar er kwamen nog meer vrouwen in het nieuws. Gisteren, Internationale Vrouwendag, kopte de New Democrat met chocoladeletters op de voorpagina ‘Ex-Police Chief Convicted’. Het betreft Beatrice Brown, die ervan beschuldigd wordt $199.000 verduisterd te hebben, geld dat bedoeld was om uniformen aan te schaffen. Zij werd door een unanieme jury schuldig bevonden. Toen advocaten van Brown ontdekten dat de jury gerommeld had met de stembiljetten, verordonneerde de rechter dat de vijftien juryleden gedurende het onderzoek maar vastgezet moesten worden. In haar verweer probeerde Brown de voorzitter van de Anti-Corrupte Commissie, Frances Allison, in haar val mee te sleuren. Zij beschuldigde Allison, een dame op leeftijd en tamelijk gezet (excuses, dit zegt natuurlijk niets), ‘slept with or loved’ met de vader van Brown’s dochter. Allison ontkende dit in alle toonaarden en zag het als een teken van de wanhoop waarin Brown verkeerde. Kortom, never a dull moment in Liberia!

Beatrice Brown (foto: New Democrat)

‘Working holiday’

Internationale Vrouwendag was in Liberia een ‘working holiday’, een tamelijk bizarre formulering die er van uit gaat dat er wel wordt gewerkt, maar ook nagedacht over de positie van vrouwen. Behalve een enkel programma op de radio en krantenartikelen van John Kerry (‘Why women are central to US Foreign Policy’)  en EU-Commissaris Ashton (die de EU-acties tegen het geweld tegen vrouwen toelichtte) was er weinig van te merken. Het thema ligt voor het oprapen: zijn de recente acties tegen vrouwen een oprechte strijd tegen corruptie en fraude of is het een reactie van mannen-op-posities die het vrouwvriendelijke benoemingsbeleid van de president zat zijn? Het is op zijn minst opvallend dat de vele corruptiegevallen die elke week in de media opduiken, en tot voor kort altijd mannen betroffen, praktisch nooit tot een zaak leiden. Of dat ook geldt voor de parlementariër  Edwin Forh, die met Kpaan onder een hoedje zou hebben gespeeld (zie mijn blog van vorige week), is afwachten. Het Huis stelde een commissie in die zijn zaak moet onderzoeken. Een wat meer beheerste reactie dan hem op te sluiten, al zeggen cynici dat de tijd die dit onderzoek in beslag neemt, de kwestie zal neutraliseren.

Mensen zoeken naar hun eigendommen tussen de
resten van hun gesloopte huizen (foto: FrontPage Africa)
In het centrum van Monrovia leidde het vertrek van burgemeester Broh op de ‘working holiday’ tot nieuwe bouwactiviteiten. Op de open-gesloopte plekken werden met golfplaat en sloophout winkeltjes opgetrokken en de straathandelaren namen weer bezit van de stoepen. Tegelijkertijd demonstreerde een groep jongeren voor de terugkeer van Broh onder het motto ‘No Mary Broh, no clean city’, want Broh bestreed ook energiek de vuilnishopen die de stad teisterden. De sporen van het vertrek van Broh zullen nog lang zichtbaar blijven...