zaterdag 23 mei 2015

Rake rapportages, goede voornemens en concrete maatregelen

De afgelopen twee weken ben ik op pad geweest naar het verre zuidoosten van Liberia: Barclayville, Harper en Fish Town, de hoofddorpen van de counties (provincies) Grand Kru, Maryland en River Gee. Met mijn collega’s Varney, Romeo en Mardia over (grotendeels) onverharde wegen via Ganta en Zewdru (zie kaartje rechts op de pagina). Van Monrovia naar Harper is zo’n 750 km, en daar doe je dan een kleine drie dagen over.

Varney en Romeo
Het is voor de derde keer dat ik deze reis maak en het blijft boeiend om door dat eindeloze tropische regenwoud  te rijden over een met rood gruis bedekte weg. Zo om de vijf tot tien minuten kom je een auto of motorrijder tegen. Om de tien/vijftien kilometer is er wel een dorpje langs de weg  met wat schamele hutten. Vaak wordt er door dorpsbewoners wat te koop aangeboden: fruit (ananas, bananen, mango’s), groenten (komkommer, cassave) en benzine in allerlei maten flessen en glazen potten. Je komt langs rubberboomplantages, een ijzerwingebied en aangeplante palmbomen waar de bekende olie uit wordt gewonnen. Elk dorp heeft wel tien borden waarop NGO’s meedelen wat ze hebben achtergelaten: een school, een waterput, een toiletgebouwtje, dan wel met opgewekte leuzen de dorpsbewoners oproepen een boek te lezen, op vrouwen te stemmen, handen te wassen en de Ebola te stoppen. Af en toe een verlaten autowrak dat er aan herinnert dat de wegenwacht een onbekend fenomeen is.Een miljoen dollar per kilometer

Het eerste deel van de route, tussen Monrovia en Ganta is verhard. Toen ik deze 180  km lange weg in 2012 voor de eerste keer aflegde, was het een verschrikkelijk slechte weg met om de haverklap diepe gaten en weggeslagen asfalt, zodat het rijden een permanente, zeer hobbelige slalom was. Inmiddels is de weg voor een groot deel bedekt met  glad asfalt dank zij het tienjarige  Liberia Road Asset Management Project van de Wereld Bank. De totale lengte Monrovia-Ganta-Yekepa (grens met Guinea)  is 335 km, waarvan 250 km opnieuw wordt geasfalteerd. Het budget is 250  miljoen dollar, waarvan de Wereld Bank 175 miljoen dollar op tafel legt, de rest is extern gefinancierd, maar hoe precies is me onduidelijk, hoewel de website van de Wereld Bank over dit project veel informatie geeft. (Volgens Wikipedia financiert de EU dit project ook.) Veel mensen die de weg rijden, denken dat het een door de Chinezen betaalde vorm van ontwikkelingshulp is, want al het oranje gekleurde materieel (vrachtwagens, walsen) is van een Chinees bedrijf. De opzichters en landmeters komen eveneens uit China. Het project is echter, zoals het hoort, door de Wereld Bank via een open procedure aanbesteed. Verschillende bedrijven uit Portugal, Turkije, Liberia, Senegal en twee uit China toonden belangstelling; de China Chongqing International Construction Corporation (CICO) kreeg de opdracht.


 Weten waar je het over hebt

Als je echter in Ganta afslaat richting Tapeta, Zwedru en Harper, is de 500 km lange route die voor je ligt uitsluitend onverhard. En daar lagen onze bestemmingen. In Barclayville (Grand Kru county), Harper (Maryland county) en Fish Town (River Gee county) gaven we  een tweedaagse training aan de twaalf leden van de Citizen Observatory, die in elk van deze provincies actief is. Deze Citizen Observatories zijn een initiatief van SEWODA (South Eastern Women Development Association) één van de civil society organizations, waar NDI nauw mee samenwerkt. Wij ondersteunen, trainen en 
subsidiëren hen, zodat ze  beter voor  hun zaak kunnen opkomen, ontwikkelen met hen manieren om meer bewoners van dorpen in hun regio hierbij te betrekken en hoe ze het beste parlementariërs kunnen benaderen en beïnvloeden, zodat deze goedbetaalde honorabels initiatieven nemen om de levensomstandigheden van de Liberianen te verbeteren. Want dat is hard nodig.

Mardia
Actievoeren voor ‘de goede zaak’ begint met weten waar je het over hebt. Inzicht in de problemen die je aan wilt pakken, met voorstellen komen hoe het beter kan, dat op een aansprekende manier verwoorden, veel medestanders  voor je zaak winnen en dan politici benaderen, hen deelgenoot maken en waar nodig onder druk zetten. Dit op het oog simpele a-b-c’tje was de kern van de training die we de activisten van SEWODA gaven. Waarbij zij vooral bij het begin moeten beginnen: het verzamelen van feitelijke informatie over de wantoestand die ze willen bestrijden.

 Kwaliteit openbaar lager onderwijs

Elke Citizen Observatory had drie ‘social issues’ uitgekozen waar ze werk van wilden maken. Alle drie kozen ze voor het openbare basisonderwijs, daarnaast  o.a.  gezondheidszorg en veiligheid. Het is de bedoeling dat ze de komende maanden op pad gaan in hun communities om de situatie scherp in kaart te brengen. Om me tot het onderwijs te beperken: tijdens de training is een monitoring report form ontwikkeld, waarmee ze basisscholen gaan bezoeken om met eigen ogen waar te nemen hoe de situatie is: is er elektriciteit, water, zeep? Zijn er toiletten, hoeveel boeken zijn er beschikbaar, is er een schoolbibliotheek, hoeveel kinderen zijn er per klas, kan ieder kind in een schoolbank zitten, zijn de onderwijzers die op de pay-roll staan ook daadwerkelijk aanwezig, zijn ze bevoegd enz. Op deze wijze wordt er concrete informatie verzameld die iets zegt over de kwaliteit van het openbare basisonderwijs. Er wordt door hen informatie verzameld bij ongeveer veertig scholen (25-30% van het totaal) in iedere provincie wat een redelijk beeld zal geven. Voor de overige onderwerpen zullen soortgelijke formulieren worden gebruikt.

De Citizen Observatory van Grand Kru
Who, what where and when

Tijdens de tweedaagse training werd het belang van ‘evidence based advocacy’ voortdurend door ons benadrukt. Alleen als je een –betrouwbaar- beeld kunt geven van de feitelijke situatie heb je argumenten in handen om verbeteringen te eisen, kun je daarvoor voorstellen ontwikkelen en daarmee de boer op gaan. Naast het ontwikkelen van de werkmethode, bespraken we met de activisten hoe het parlementaire systeem in Liberia werkt, welke rol de parlementariërs worden geacht te vervullen en hoeveel actiemiddelen er wel niet zijn om je boodschap uit te dragen.
Belangrijk was ook het opstellen van een concreet werkplan voor de rest van het jaar in twee groepen van zes. Gedetailleerd (who, what when and where) werden alle activiteiten ingevuld, zodat iedereen weet wat haar of hem te doen staat.
Werkplan discussie
De activisten staan er niet alleen voor. Ze zullen tijdens hun werkzaamheden ondersteund worden door stafleden van SEWODA. En ook wij zullen een vinger aan de pols houden en waar nodig bijspringen. Als aan het eind van het jaar de hobbelige, vaak moeilijk begaanbare weg tussen parlement en belangengroepen geplaveid is met rake rapportages, goede voornemens én concrete maatregelen is er een stap voorwaarts gezet.


Geen opmerkingen: